KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

Uçak Kardeşler olarak, hayatımızın her noktasında olduğu gibi işimizde de kaliteli performans sağlamak, dürüst, etik ve ahlaki değerlere sahip olmak ana prensiplerimizden biri oldu.

Bu prensipler doğrultusunda, 3000’den fazla personelimizin her birini aynı zamanda çözüm ortağımız yaptık. Bununla birlikte çözüm ortaklarımızın, gelişip büyümemize, ürün kalitemizin sağlanmasına ve hijyen koşullarımızın oluşmasına doğru ve doğrudan katkıları olması için onlara şirket içi ve dışı eğitimler düzenlik ve bu sayede onların teknik gelişimlerini sağladık.

Diğer yandan iş güvenliği ve sağlığı için tüm ayrıntılara dikkat ederek, gerekli önlemleri aldık. Kaliteli Performans Sağlama yaklaşımımız ile personelimizin motivasyonunu sürekli yüksek tuttuk ve çalışanlarımız arasında ayrım yapmaksızın performanslarını değerlendirdik. Performansları üst düzeyde olan çözüm ortaklarımızı ödüllendirerek, onlara eşit koşullar sağladık ve aralarında yaratıcılığa dayalı bir ilişki şekli oluşturduk.

DALINDAN DÜNYAYA - EKOLOJİ POLİTİKALARIMIZ

Uçak Kardeşler, ürünlerin topraktan doğduğunu, doğanın mucizevi tabiatında olgunlaştığını ve özenli eller sayesinde nesilden nesile aktarılacağını bildiği için faaliyetlerinin her anında çevre politikasını ana kültürü olarak benimsemektedir.

Bu kültürü en iyi şekilde aktarabilmek için çevreye, insana ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim yapan Uçak Kardeşler, doğal kaynakları korur ve onlara sahip çıkar. En önemlisi ise; ürünlerin üretimi boyunca tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik koşullarını ön planda tutarak, gıdaların güvenliğini sağlar.